Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 9 maj 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings Miljöpris för 2017

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 15.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 2016-0900

 • 16.

  Revisionsberättelser och granskningsrapporter för landstingsstyrelsen, övriga nämnder, bolag m.m. och för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet år 2016 samt ansvarsprövning (förslag 34)

  LS 2017-0577, 2017-0640

 • 17.

  Beslut i ärendet om årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 2016-0900

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 18.

  Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner (förslag 35)

  LS 2017-0378

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 22.

  Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar (förslag 39)

  LS 2016-1098

 • 23.

  Motion 2016:35 av Gunnar Sandell m.fl. (S) om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal (förslag 40)

  LS 2016-1404

 • 24.

  Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om att införa läkemedlet PrEP i Stockholms läns landsting (förslag 41)

  LS 2016-0680

 • 25.

  Motion 2016:48 av Isabell Flygare (V) om att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att, i samarbete med kommuner, på försök införa kulturbussar för barn i länets ytterområden (förslag 42)

  LS 2016-1577

 • 26.

  Motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter (förslag 43)

  LS 2016-1578

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 29.

  Motion 2016:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildning (förslag 46)

  LS 2016-1096

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött, Rotel V

 • 30.

  Motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar (förslag 47)

  LS 2016-0674

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 31.

  Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn (förslag 48)

  LS 2016-0839

 • 32.

  Motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik (förslag 49)

  LS 2016-1408

Valärenden

Nya motioner

 • 36.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 37.

  Interpellation 2017:17 av Karin Michal (MP) om landstingets arbete med kvinnosjukdomen lipödem

  LS 2017-0708

 • 38.

  Interpellation 2017:18 av Jonas Lindberg (V) om förändringar och vårdval inom ASIH

  LS 2017-0709

 • 39.

  Interpellation 2017:19 av Birgitta Sevefjord (V) om kris- och traumacentrum

  LS 2017-0710

 • 40.

  Interpellation 2017:20 av Håkan Jörnehed (V) om traumavårdens framtid på Nya Karolinska sjukhuset

  LS 2017-0711