Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2017:29 av Petra Larsson (S) om en splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta

  LS 2017-1129

 • 3.

  Interpellation 2017:36 av Freddie Lundqvist (S) om bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

  LS 2017-1268

 • 4.

  Interpellation 2017:37 av Susanne Nordling (MP) om växande psykisk ohälsa bland äldre och om äldrepsykiatrisk vård

  LS 2017-1269

 • 5.

  Interpellation 2017:38 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL-spärrar fortsätter att skada allt fler resenärer

  LS 2017-1270

 • 6.

  Interpellation 2017:39 av Per Carlberg (SD) om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  LS 2017-1271

 • 7.

  Interpellation 2017:40 av Jens Sjöström (S) om satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön

  LS 2017-1272

 • 8.

  Interpellation 2017:41 av Vivianne Gunnarsson (MP) om förseningar för stombuss 1

  LS 2017-1273

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2017:42 av Erika Ullberg (S) om landstingsrevisorernas rapport Styrning av länets förlossningsvård nr 2/2017

  LS 2017-1274

 • 10.

  Interpellation 2017:43 av Vivianne Gunnarsson (MP) om omläggning av stombuss 1

  LS 2017-1275

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Valärenden

Nya motioner

 • 17.

  Nya motioner

  Följnde motioner inlämnades

  Nr 2017:70 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om delägande i Oslo-Stockholm 2.55

  Nr 2017:71 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om konstnärlig gestaltning på alla pendeltågsstationer

Nya interpellationer

 • 18.

  Interpellation 2017:44 av Dag Larsson (S) om vården av äldre i Stockholms läns landsting

  LS 2017-1364

  Interpellationen godkändes

 • 19.

  Interpellation 2017:45 av Tomas Eriksson (MP) om konsekvenserna för medborgarna av SLL misslyckade upphandlingar

  LS 2017-1365

  Interpellationen godkändes

 • 20.

  Interpellation 2017:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de cancersjuka patienter som i somras drabbades av försenade operationer

  LS 2017-1366

  Interpellationen godkändes

 • 21.

  Interpellation 2017:47 av Lotta Nordfeldt (SD) om Läkemedelsförsäkringen

  LS 2017-1367

  Interpellationen godkändes

 • 22.

  Interpellation 2017:48 av Jens Sjöström (S) om införandet av nya arbetstidsmodeller inom dygnet-runt-verksamheter inom Stockholm läns landsting

  LS 2017-1368

  Interpellationen godkändes

 • 23.

  Interpellation 2017:49 av Thomas Magnusson (V) om försäljning av Jakobsbergs sjukhus

  LS 2017-1369

  Interpellationen godkändes

 • 24.

  Interpellation 2017:50 av Susanne Lund (S) om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i kollektivtrafiken

  LS 2017-1370

  Interpellationen godkändes

 • 25.

  Interpellation 2017:51 av Jonas Lindberg (V) om kulturen på Karolinska sjukhuset

  LS 2017-1371

  Interpellationen godkändes

 • 26.

  Interpellation 2017:52 av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda operationer under 2016

  LS 2017-1372

  Interpellationen godkändes

 • 27.

  Interpellation 2017:53 av Birgitta Sevefjord (V) om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp

  LS 2017-1373

  Interpellationen godkändes

 • 28.

  Interpellation 2017:54 av Susanne Lund (S) om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken

  LS 2017-1374

  Interpellationen godkändes