Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 november 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 7 november 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

Valärenden

Nya motioner

 • 17.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 18.

  Interpellation 2017:44 av Dag Larsson (S) om vården av äldre i Stockholms läns landsting

  LS 2017-1364

 • 19.

  Interpellation 2017:45 av Tomas Eriksson (MP) om konsekvenserna för medborgarna av SLL misslyckade upphandlingar

  LS 2017-1365

 • 20.

  Interpellation 2017:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de cancersjuka patienter som i somras drabbades av försenade operationer

  LS 2017-1366

 • 21.

  Interpellation 2017:47 av Lotta Nordfeldt (SD) om Läkemedelsförsäkringen

  LS 2017-1367

 • 22.

  Interpellation 2017:48 av Jens Sjöström (S) om införandet av nya arbetstidsmodeller inom dygnet-runt-verksamheter inom Stockholm läns landsting

  LS 2017-1368

 • 23.

  Interpellation 2017:49 av Thomas Magnusson (V) om försäljning av Jakobsbergs sjukhus

  LS 2017-1369

 • 24.

  Interpellation 2017:50 av Susanne Lund (S) om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i kollektivtrafiken

  LS 2017-1370

 • 25.

  Interpellation 2017:51 av Jonas Lindberg (V) om kulturen på Karolinska sjukhuset

  LS 2017-1371

 • 26.

  Interpellation 2017:52 av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda operationer under 2016

  LS 2017-1372

 • 27.

  Interpellation 2017:53 av Birgitta Sevefjord (V) om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp

  LS 2017-1373

 • 28.

  Interpellation 2017:54 av Susanne Lund (S) om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken

  LS 2017-1374