Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2017:41 av Vivianne Gunnarsson (MP) om förseningar för stombuss 1

  LS 2017-1273

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2017:43 av Vivianne Gunnarsson (MP) om omläggning av stombuss 1

  LS 2017-1275

 • 4.

  Interpellation 2017:44 av Dag Larsson (S) om vården av äldre i Stockholms läns landsting

  LS 2017-1364

 • 5.

  Interpellation 2017:45 av Tomas Eriksson (MP) om konsekvenserna för medborgarna av Stockholms läns landstings misslyckade upphandlingar

  LS 2017-1365

 • 6.

  Interpellation 2017:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de cancersjuka patienter som i somras drabbades av försenade operationer

  LS 2017-1366

  Interpellationen bordlades

 • 7.

  Interpellation 2017:47 av Lotta Nordfeldt (SD) om Läkemedelsförsäkringen

  LS 2017-1367

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2017:48 av Jens Sjöström (S) om införandet av nya arbetstidsmodeller inom dygnet-runt-verksamheter inom Stockholm läns landsting

  LS 2017-1368

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2017:49 av Thomas Magnusson (V) om försäljning av Jakobsbergs sjukhus

  LS 2017-1369

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2017:50 av Susanne Lund (S) om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i kollektivtrafiken

  LS 2017-1370

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2017:51 av Jonas Lindberg (V) om kulturen på Karolinska sjukhuset

  LS 2017-1371

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2017:52 av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda operationer under 2016

  LS 2017-1372

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2017:53 av Birgitta Sevefjord (V) om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp

  LS 2017-1373

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2017:54 av Susanne Lund (S) om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken

  LS 2017-1374

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 16.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 17.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 • 18.

  Anmälan av delårsrapport januari-juni 2017 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2017-1330

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 19.

  Slutlig budget 2018 för Stockholms läns landsting samt beslut om försäljning av vissa fastigheter m.m. (förslag 92)

  LS 2017-0677

 • 20.

  Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB – Förslag till samverkansavtal, ägaranvisningar och bolagsordning (förslag 93)

  LS 2017-0836

 • 21.

  Överföring av ekonomihantering från landstingsstyrelsen till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 94)

  LS 2017-1034

 • 22.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (förslag 95)

  LS 2017-0753

 • 23.

  Patientavgifter för distanskontakter (förslag 96)

  LS 2017-1081

 • 24.

  Genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet (förslag 97)

  LS 2017-0278

 • 25.

  Genomförandebeslut för ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans tunnelbanestation (förslag 98)

  LS 2017-0547

 • 26.

  Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet (förslag 99)

  LS 2017-1141

 • 27.

  Inriktningsbeslut och beslut om delgenomförande av investeringsobjekt Fordon (förslag 100)

  LS 2017-1258

 • 28.

  Avtal om att inrätta ett medicintekniskt centrum med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan (förslag 101)

  LS 2017-0644

 • 29.

  Flytt av ansvar för Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 102)

  LS 2017-0463

 • 30.

  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset (förslag 103)

  LS 2017-1025

 • 31.

  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 104)

  LS 2017-1027

Motioner

 • 32.

  Motion 2017:20 av Theo Bodin m.fl. (V) om tillfälligt konsultstopp och genomlysning (förslag 105)

  LS 2017-0734

 • 33.

  Motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder (förslag 106)

  LS 2017-0733

  Motionen bordlades

 • 34.

  Motion 2017:38 av Karin Michal m.fl. (MP) om vården efter Psykiatri 2015 (förslag 107)

  LS 2017-0922

 • 35.

  Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna (förslag 108)

  LS 2017-0914

 • 36.

  Motion 2017:11 av Petra Larsson m.fl. (S) om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL för att genomgå hälsoundersökning (förslag 109)

  LS 2017-0725

 • 37.

  Motion 2017:13 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken (förslag 110)

  LS 2017-0727

 • 38.

  Motion 2017:23 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Birgitta Sevefjord (V) om att revidera reklampolicyn för att förhindra sexistisk reklam (förslag 111)

  LS 2017-0737

 • 39.

  Motion 2017:33 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om trygghetsskapande utformning av kollektivtrafikmiljöer (förslag 112)

  LS 2017-0917

 • 40.

  Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om kortare arbetstid i vården (förslag 113)

  LS 2017-0342

 • 41.

  Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar (förslag 114)

  LS 2017-0923

 • 42.

  Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid (förslag 115)

  LS 2017-0924

 • 43.

  Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi (förslag 116)

  LS 2017-0740

 • 44.

  Motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i Landstingshuset och trafikförvaltningen (förslag 117)

  LS 2017-0487

 • 45.

  Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker (förslag 118)

  LS 2017-0730

  Motionen bordlades

 • 46.

  Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre (förslag 119)

  LS 2017-0731

  Motionen bordlades

 • 47.

  Motion 2017:25 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om att införa kvinnofridscertifiering i vården (förslag 120)

  LS 2017-0739

 • 48.

  Motion 2017:18 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om att påskynda arbetet med cirkulär ekonomi i Stockholms läns landsting (förslag 121)

  LS 2017-0732

Valärenden

Nya motioner

 • 52.

  Nya motioner

  Motion 2017:72 av Erika Ullberg m.fl. (S) om att införa extratjänster

  Motion 2017:73 av Petra Larsson (S) och Victor Harju (S) om digitala hälsokontroller i Stockholms läns landsting

  Motion 2017:74 av Erika Ullberg (S) och Tove Sander (S) om den efterföljande vården för sexuellt våldsutsatta

  Motion 2017:75 av Dag Larsson (S) om att säkra en mångfald av vårdgivare inom reumatologin genom upphandling

  Motion 2017:76 av Niklas Gladh m.fl. (MP) om nattpendel

  Motion 2017:77 av Håkan Jörnehed (V) och Birgitta Sevefjord (V) om idéburet offentligt partner­skap

  Motion 2017:78 av Stellan Hamrin (V) om att fastställa havsytans framtida nivåer och planera skapandet av en ny råvattentäkt för regionen

  Motion 2017:79 av Marit Normasdotter m.fl. (V) om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor

Anmälningsärende

 • 53.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut beträffande valkretsar och valdistrikt i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0589

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 54.

  Interpellation 2017:55 av Erika Ullberg (S) om skandaler och problem med Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 2017-1497

  Interpellationen godkändes

 • 55.

  Interpellation 2017:56 av Malin Fijen Pacsay (MP) om jämställdhetskonsekvensbedömningar av landstingets transportplanering

  LS 2017-1498

  Interpellationen godkändes

 • 56.

  Interpellation 2017:57 av Stellan Hamrin (V) om effekter av och åtgärder mot det stigande havet

  LS 2017-1499

  Interpellationen godkändes

 • 57.

  Interpellation 2017:58 av Dag Larsson (S) om vården under jul- och nyårshelgerna

  LS 2017-1500

  Interpellationen godkändes

 • 58.

  Interpellation 2017:59 av Jens Sjöström (S) om myten om bristen på utbildade sjuksköterskor

  LS 2017-1501

  Interpellationen godkändes

 • 59.

  Interpellation 2017:60 av Erika Ullberg (S) om arbetet med Effektivare landsting

  LS 2017-1502

  Interpellationen godkändes

 • 60.

  Interpellation 2017:61 av Jens Sjöström (S) om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

  LS 2017-1503

  Interpellationen godkändes