Landstingsfullmäktiges sammanträde den 5 december 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 5 december 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 15.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 16.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 17.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 • 18.

  Anmälan av delårsrapport januari-juni 2017 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2017-1330

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M) Rotel I och Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

 • 19.

  Slutlig budget 2018 för Stockholms läns landsting samt beslut om försäljning av vissa fastigheter m.m. (förslag 92)

  LS 2017-0677

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 20.

  Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB – Förslag till samverkansavtal, ägaranvisningar och bolagsordning (förslag 93)

  LS 2017-0836

 • 21.

  Överföring av ekonomihantering från landstingsstyrelsen till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 94)

  LS 2017-1034

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I och Daniel Forslund (L), Rotel VII

 • 22.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (förslag 95)

  LS 2017-0753

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 28.

  Avtal om att inrätta ett medicintekniskt centrum med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan (förslag 101)

  LS 2017-0644

 • 29.

  Flytt av ansvar för Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 102)

  LS 2017-0463

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 30.

  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset (förslag 103)

  LS 2017-1025

 • 31.

  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 104)

  LS 2017-1027

Motioner

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 32.

  Motion 2017:20 av Theo Bodin m.fl. (V) om tillfälligt konsultstopp och genomlysning (förslag 105)

  LS 2017-0734

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 33.

  Motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder (förslag 106)

  LS 2017-0733

 • 34.

  Motion 2017:38 av Karin Michal m.fl. (MP) om vården efter Psykiatri 2015 (förslag 107)

  LS 2017-0922

 • 35.

  Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna (förslag 108)

  LS 2017-0914

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 36.

  Motion 2017:11 av Petra Larsson m.fl. (S) om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL för att genomgå hälsoundersökning (förslag 109)

  LS 2017-0725

 • 37.

  Motion 2017:13 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken (förslag 110)

  LS 2017-0727

 • 38.

  Motion 2017:23 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Birgitta Sevefjord (V) om att revidera reklampolicyn för att förhindra sexistisk reklam (förslag 111)

  LS 2017-0737

 • 39.

  Motion 2017:33 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om trygghetsskapande utformning av kollektivtrafikmiljöer (förslag 112)

  LS 2017-0917

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 40.

  Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om kortare arbetstid i vården (förslag 113)

  LS 2017-0342

 • 41.

  Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar (förslag 114)

  LS 2017-0923

 • 42.

  Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid (förslag 115)

  LS 2017-0924

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

 • 43.

  Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi (förslag 116)

  LS 2017-0740

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 44.

  Motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i Landstingshuset och trafikförvaltningen (förslag 117)

  LS 2017-0487

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 45.

  Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker (förslag 118)

  LS 2017-0730

 • 46.

  Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre (förslag 119)

  LS 2017-0731

 • 47.

  Motion 2017:25 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om att införa kvinnofridscertifiering i vården (förslag 120)

  LS 2017-0739

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 48.

  Motion 2017:18 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om att påskynda arbetet med cirkulär ekonomi i Stockholms läns landsting (förslag 121)

  LS 2017-0732

Valärenden

Nya motioner

 • 52.

  Nya motioner

Anmälningsärende

 • 53.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut beträffande valkretsar och valdistrikt i Stockholms läns landsting

  LS 2016-0589

Nya interpellationer

 • 54.

  Interpellation 2017:55 av Erika Ullberg (S) om skandaler och problem med Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 2017-1497

 • 55.

  Interpellation 2017:56 av Malin Fijen Pacsay (MP) om jämställdhetskonsekvensbedömningar av landstingets transportplanering

  LS 2017-1498

 • 56.

  Interpellation 2017:57 av Stellan Hamrin (V) om effekter av och åtgärder mot det stigande havet

  LS 2017-1499

 • 57.

  Interpellation 2017:58 av Dag Larsson (S) om vården under jul- och nyårshelgerna

  LS 2017-1500

 • 58.

  Interpellation 2017:59 av Jens Sjöström (S) om myten om bristen på utbildade sjuksköterskor

  LS 2017-1501

 • 59.

  Interpellation 2017:60 av Erika Ullberg (S) om arbetet med Effektivare landsting

  LS 2017-1502

 • 60.

  Interpellation 2017:61 av Jens Sjöström (S) om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

  LS 2017-1503