Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 17 oktober 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 19.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 20.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 21.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons, Rotel III

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 25.

  Förslag om krav på utbildning i good clinical practice (GCP) för verksamhetschefer eller motsvarande inom universitetssjukvården samt införande av intyg om ansvarsförbindelse mellan forskare och verksamhetschef eller motsvarande (förslag 87)

  LS 2017-0600

Motioner

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons, Rotel III

 • 26.

  Bordlagd motion 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun (förslag 72)

  LS 2016-1576

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 27.

  Bordlagd motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved (förslag 80)

  LS 2016-1569

Valärenden

Nya motioner

 • 29.

  Nya motioner

Anmälningsärende

 • 30.

  Anmälan av landstingsstyrelsens krisledningsutskotts protokoll

  LS 2017-0069

Nya interpellationer

 • 31.

  Interpellation 2017:36 av Freddie Lundqvist (S) om bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

  LS 2017-1268

 • 32.

  Interpellation 2017:37 av Susanne Nordling (MP) om växande psykisk ohälsa bland äldre och om äldrepsykiatrisk vård

  LS 2017-1269

 • 33.

  Interpellation 2017:38 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL-spärrar fortsätter att skada allt fler resenärer

  LS 2017-1270

 • 34.

  Interpellation 2017:39 av Per Carlberg (SD) om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  LS 2017-1271

 • 35.

  Interpellation 2017:40 av Jens Sjöström (S) om Satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön

  LS 2017-1272

 • 36.

  Interpellation 2017:41 av Vivianne Gunnarsson (MP) om förseningar för stombuss 1

  LS 2017-1273

 • 37.

  Interpellation 2017:42 av Erika Ullberg (S) om landstingsrevisorernas rapport Styrning av länets förlossningsvård NR 2/2017

  LS 2017-1274

 • 38.

  Interpellation 2017:43 av Vivianne Gunnarsson (MP) om omläggning av stombuss 1

  LS 2017-1275