Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2016:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om konsekvensen av neddragna busslinjer

  LS 2016-1385

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2016:36 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om könsdiskriminerande och sexistisk reklam

  LS 2016-1388

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2016:38 av Bengt Annebäck (MP) om möjligheten för vuxenpsykiatrin att erbjuda mindfulnessträning i grupp

  LS 2016-1538

  Interpellationen bordlades

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2016:39 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om landstingets ansvar i de särskilt utsatta områdena i vår region

  LS 2016-1539

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2016:40 av Per Carlberg (SD) om spridning av tuberkulos bland allmänhet och vårdpersonal

  LS 2016-1540

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2016:41 av Rickard Wall (-) om omskärelse av gossebarn före 13 års ålder

  LS 2016-1541

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2016:42 av Jens Sjöström (S) om ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen

  LS 2016-1542

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2016:43 av Thomas Bengtsson (MP) om Danderyd, Lidingö och Ekerö i den regionala utvecklingsplanen (RUFS)

  LS 2016-1543

 • 10.

  Bordlagd interpellation 2016:44 av Håkan Jörnehed (V) om det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

  LS 2016-1544

 • 11.

  Bordlagd interpellation 2016:45 av Freddie Lundqvist (S) om jourläkarbilar

  LS 2016-1545

 • 12.

  Bordlagd interpellation 2016:46 av Michel Silvestri (MP) om Väsby entré – bussterminal

  LS 2016-1546

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Bordlagd interpellation 2016:47 av Anna Sehlin (V) om möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan

  LS 2016-1547

 • 14.

  Bordlagd interpellation 2016:37 av Jens Sjöström (S) om färdtjänsten

  LS 2016-1537

 • 15.

  Interpellation 2017:1 av Dag Larsson (S) om städning på sjukhusen

  LS 2017-0313

 • 16.

  Interpellation 2017:2 av Bengt Annebäck (MP) om synrehabilitering

  LS 2017-0314

 • 17.

  Interpellation 2017:3 av Håkan Jörnehed (V) om inställelsetiden för sjuktransporter vid akutmottagningarna

  LS 2017-0315

 • 18.

  Interpellation 2017:4 av Robert Johansson (S) om konvertering av mentalskötartjänster

  LS 2017-0316

 • 19.

  Interpellation 2017:5 av Malin Fijen Pacsay (MP) om att förbättrade kvalitetsledningssystem för kollektivtrafiken är nödvändiga för att säkra tillförlitlighet och konstant kvalitet i alla kedjor

  LS 2017-0317

 • 20.

  Interpellation 2017:6 av Catharina Wahlgren (V) om att den utlovade ökningen av vårdplatser vid Astrid Lindgrens sjukhus i stället blivit en minskning

  LS 2017-0318

  Interpellationen bordlades

 • 21.

  Interpellation 2017:7 av Ulf Landström (SD) om hur RUFS kommer att behandla dieselförbud och elbussar

  LS 2017-0319

  Interpellationen bordlades

 • 22.

  Interpellation 2017:8 av Jens Sjöström (S) om behovet att göra mer för att säkerställa genomförandet av RUFS 2010 och därigenom motverka bostadsbristen

  LS 2017-0320

  Interpellationen bordlades

 • 23.

  Interpellation 2017:9 av Tomas Eriksson (MP) om riskerna för en havererad RUFS-process med anledning av alliansens brist på ställningstagande

  LS 2017-0321

 • 24.

  Interpellation 2017:10 av Dag Larsson (S) om barnsjukvården för barn med adhd

  LS 2017-0322

 • 25.

  Interpellation 2017:11 av Jens Sjöström (S) om ökade sjuktal i Stockholm läns landsting

  LS 2017-0323

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 27.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 28.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 29.

  Godkännande av tilläggsavtal och genomförandeavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse (förslag 29)

  LS 2016-1225, 2015-0143, 2015-0144, 2015-0145

 • 30.

  Minskning av antalet biljetter i AB Storstockholms Lokaltrafiks sortiment för att underlätta resenärernas biljettval (förslag 30)

  LS 2017-0249

Motioner

 • 31.

  Bordlagd motion 2016:27 av Emma Lidell (S) om att uppdatera patientkläderna (förslag 7)

  LS 2016-0838

 • 32.

  Motion 2016:11 av Jens Sjöström m.fl. (S) om kompetens och kunskap på rätt plats – inrätta ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting (förslag 31)

  LS 2016-0409

Valärenden

Nya motioner

 • 34.

  Nya motioner

  Motion 2017:08 av Aviva Barczewska (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket "person med utländsk bakgrund"

  Motion 2017:09 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsan­passa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen

  Motion 2017:10 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att införa ambulansbåt på prov

Anmälningsärenden

 • 35.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut beträffande nya ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 2017-0152, 2017-0153, 2017-0210, 2017-0226, 2017-0235, 2017-0271, 2017-0272, 2017-0273, 2017-0295

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 36.

  Interpellation 2017:12 av Dag Larsson (S) om ökad vårdkonsumtion av psykiatrisk öppenvård bland unga stockholmare

  LS 2017-0459

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2017:13 av Lotta Nordfeldt (SD) om vad Stockholms läns landsting gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod

  LS 2017-0460

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2017:14 av Dag Larsson (S) om Stockholms medelmåttiga placering i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella jämförelse

  LS 2017-0461

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2017:15 av Birgitta Sevefjord (V) om kostnader för konsulter

  LS 2017-0465

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2017:16 av Lisa Rasmussen (V) om skattefuskande Orange bemanning

  LS 2017-0466

  Interpellationen godkändes