Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 14 mars 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Information kl. 13.00 om Nya Karolinska Solna av Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 26.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 27.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 28.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 29.

  Godkännande av tilläggsavtal och genomförandeavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse (förslag 29)

  LS 2016-1225, 2015-0143, 2015-0144, 2015-0145

 • 30.

  Minskning av antalet biljetter i AB Storstockholms Lokaltrafiks sortiment för att underlätta resenärernas biljettval (förslag 30)

  LS 2017-0249

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 32.

  Motion 2016:11 av Jens Sjöström m.fl. (S) om kompetens och kunskap på rätt plats – inrätta ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting (förslag 31)

  LS 2016-0409

Valärenden

Nya motioner

 • 34.

  Nya motioner

Anmälningsärenden

 • 35.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut beträffande nya ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 2017-0152, 2017-0153, 2017-0210, 2017-0226, 2017-0235, 2017-0271, 2017-0272, 2017-0273, 2017-0295

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 2 efter Sabina Edelman (MP) utse Anton Fendert (MP) och till ny ersättare efter Fendert utse Niklas Thidevall (MP), till ny ledamot i valkrets 6 efter Helena Hellström-Gefwert (MP) utse Marie-Helena Fjällås (MP) och till ny ersättare efter Fjällås utse Juan Carlos Timms (MP), till ny ersättare i valkrets 1 efter Sten Heinsoo (M) utse Thorwald Nilsson (M), till ny ersättare i valkrets 1, 2, 4, 5, och 6 efter Elina Linna (V) utse Leo Ahmed (V), till ny ersättare i valkrets 3 efter Ylva M Larsson (MP) utse Bengt Karlsson (MP), till ny ersättare i valkrets 4 efter Sabine Pettersson (L) utse Peter Öberg (L), till ny ersättare i valkrets 4 efter Ndumbe Bah Öhman (MP) utse Rickard Sundeman (MP), till ny ersättare i valkrets NO efter Lena Cronvall Morén (M) utse Hanna Backström (M) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Håkan Paulsson (KD) utse Gustaf Bengtsson (KD)

Nya interpellationer

 • 36.

  Interpellation 2017:12 av Dag Larsson (S) om ökad vårdkonsumtion av psykiatrisk öppenvård bland unga stockholmare

  LS 2017-0459

 • 37.

  Interpellation 2017:13 av Lotta Nordfeldt (SD) om vad Stockholms läns landsting gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod

  LS 2017-0460

 • 38.

  Interpellation 2017:14 av Dag Larsson (S) om Stockholms medelmåttiga placering i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella jämförelse

  LS 2017-0461

 • 39.

  Interpellation 2017:15 av Birgitta Sevefjord (V) om kostnader för konsulter

  LS 2017-0465

 • 40.

  Interpellation 2017:16 av Lisa Rasmussen (V) om skattefuskande Orange bemanning

  LS 2017-0466