Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 14 februari 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 20.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 21.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 22.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 23.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets SV efter Delmon Haffo (M) utse Kia Hjelte (M) och till ny ersättare efter Hjelte utse Yngve R K Jönsson (M), till ny ersättare i valkrets NO efter Carl Henrik Svenson (M) utse Lena Cronvall Morén (M) samt till ny ersättare i valkrets 4 efter Annaclara Martin-Löf (MP) utse Jenny Abrahamsson (MP)

  LS 2016-1424, 2016-1472, 2016-1507

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Daniel Forslund (L), Rotel VII

 • 27.

  Sammanhållen innovationsverksamhet för Stockholms läns landsting (förslag 4)

  LS 2016-1060

 • 28.

  Inledande av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL samt ianspråktagande av investeringsmedel för förberedande arbete med upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö (förslag 5)

  LS 2016-1434

Motioner

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

 • 29.

  Bordlagd motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter (förslag 2016:97)

  LS 2016-0267

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 30.

  Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor (förslag 6)

  LS 2016-0675

 • 31.

  Motion 2016:27 av Emma Lidell (S) om att uppdatera patientkläderna förslag 7)

  LS 2016-0838

 • 32.

  Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga (förslag 8)

  LS 2016-0265

 • 33.

  Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar – för en meningsfull valfrihet (förslag 9)

  LS 2016-0263

 • 34.

  Motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om hjärtstartare (förslag 10)

  LS 2016-0414

 • 35.

  Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper (förslag 11)

  LS 2016-0415

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 36.

  Motion 2016:15 av Pia Ortiz Venegas (V) om införande av hjärtsäkra zoner i kollektivtrafiken (förslag 12)

  LS 2016-0413

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 37.

  Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholms läns landsting (förslag 13)

  LS 2015-1503

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) och Daniel Forslund (L), Rotel IV och VII

 • 38.

  Motion 2015:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att tydliggöra och kraftsamla landstingets forskning, utveckling, utbildning och innovation (förslag 14)

  LS 2015-1508

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

 • 39.

  Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa (förslag 15)

  LS 2016-0261

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 40.

  Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt (förslag 16)

  LS 2015-1512

 • 41.

  Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken (förslag 17)

  LS 2016-1099

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 42.

  Motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder (förslag 18)

  LS 2016-0681

 • 43.

  Motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om subventionering av menskoppar (förslag 19)

  LS 2016-0677

 • 44.

  Motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer (förslag 20)

  LS 2016-0411

 • 45.

  Motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län (förslag 21)

  LS 2016-0410

 • 46.

  Motion 2016:5 av Karin Michal m.fl. (MP) om jämställd vård – rätt till behandling för kvinnor med lipödem (förslag 22)

  LS 2016-0264

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 47.

  Motion 2016:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utnyttja Stockholms vatten bättre för överfart och förstärkt kollektivtrafik (förslag 23)

  LS 2016-0412

Valärenden

Nya motioner

 • 49.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 50.

  Interpellation 2017:1 av Dag Larsson (S) om städning på sjukhusen

  LS 2017-0313

 • 51.

  Interpellation 2017:2 av Bengt Annebäck (MP) om synrehabilitering

  LS 2017-0314

 • 52.

  Interpellation 2017:3 av Håkan Jörnehed (V) om inställelsetiden för sjuktransporter vid akutmottagningarna

  LS 2017-0315

 • 53.

  Interpellation 2017:4 av Robert Johansson (S) om konvertering av mentalskötartjänster

  LS 2017-0316

 • 54.

  Interpellation 2017:5 av Malin Fijen Pacsay (MP) om att förbättrade kvalitetsledningssystem för kollektivtrafiken är nödvändiga för att säkra tillförlitlighet och konstant kvalitet i alla kedjor

  LS 2017-0317

 • 55.

  Interpellation 2017:6 av Catharina Wahlgren (V) om att den utlovade ökningen av vårdplatser vid Astrid Lindgrens sjukhus i stället blivit en minskning

  LS 2017-0318

 • 56.

  Interpellation 2017:7 av Ulf Landström (SD) om hur RUFS kommer att behandla dieselförbud och elbussar

  LS 2017-0319

 • 57.

  Interpellation 2017:8 av Jens Sjöström (S) m behovet att göra mer för att säkerställa genomförandet av RUFS 2010 och därigenom motverka bostadsbristen

  LS 2017-0320

 • 58.

  Interpellation 2017:9 av Tomas Eriksson (MP) om riskerna för en havererad RUFS-process med anledning av alliansens brist på ställningstagande

  LS 2017-0321

 • 59.

  Interpellation 2017:10 av Dag Larsson (S) om barnsjukvården för barn med adhd

  LS 2017-0322

 • 60.

  Interpellation 2017:11 av Jens Sjöström (S) om ökade sjuktal i Stockholm läns landsting

  LS 2017-0323