Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 13 - 14 juni 2017

Dag:
Onsdag den 14 juni 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 13 juni och fortsätter den 14 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning, närvaro och beslutsförhet

 • 1.

  Inledning, närvaro och beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 • 2.

  Kungörelse och annonsering

Justering

 • 3.

  Justering

Beslutsärenden

 • 4.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2018 (förslag 53)

  LS 2017-0529

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 7.

  Uppdrag till trafiknämnden att ansvara för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbana (förslag 56)

  LS 2017-0785

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 8.

  Flytt av ansvar för Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 57)

  LS 2017-0463

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M) och Kristoffer Tamsons (M), Rotel I och III

Valärenden

Nya motioner

 • 11.

  Nya motioner

  Inlämnade motioner

  Nr 2017:27 av Elof Hansjons m.fl. (S)om att återta delar av sjötrafiken i egen regi

  Nr 2017:28 av Alfonso Morales Barrera och Lars Grönwall (S) om en översyn av den psykia­triska vården inom Stockholms läns landsting

  Nr 2017:29 av Robert Johansson m.fl. (S) om projekt för att se effekter av motion och träning för äldre

  Nr 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna

  Nr 2017:31 av Karin Michal (MP) om utökade psykiatriska resurser inom primärvården

  Nr 2017:32 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om en mer tillgänglig primärvård

  Nr 2017:33 av Malin Fijen Pacsay (MP) om trygghetsskapande utformning av kollektiv­trafikmiljöer

  Nr 2017:34 av Susanne Nordling (MP) om att ta bort systemet med hörselcheckar/Fritt val Hjälpmedel

  Nr 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om att stärka primärvårdens ansvar

  Nr 2017:36 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om kontinuitet i kontakter mellan patienter och primärvården

  Nr 2017:37 av Tomas Eriksson (MP) m.fl. om att inrätta en regional klimat- och innovations­fond

  Nr 2017:38 av Karin Michal (MP) m.fl. om vården efter Psykiatri 2015

  Nr 2017:39 av Catharina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossnings­mottagningar

  Nr 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid

  Nr 2017:41 av Rickard Wall (-) om avveckling av avtalet med Metro

Nya Interpellationer

 • 12.

  Interpellation 2017:21 av Bengt Annebäck (MP) om neddragningar i folkhälsoarbetet

  LS 2017-0868

 • 13.

  Interpellation 2017:22 av Catharina Wahlgren (V) om krisen i förlossningsvården i Stockholms läns landsting

  LS 2017-0869

 • 14.

  Interpellation 2017:23 av Håkan Jörnehed (V) om att öppna de stängda vårdplatserna

  LS 2017-0870

 • 15.

  Interpellation 2017:24 av Marit Normasdotter (V) om tillgång till behandling för patienter med Hepatit C virus

  LS 2017-0871