Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 september 2017

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 12 september 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2017

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 15.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 16.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius, Rotel I

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött, Rotel V

 • 22.

  Bordlagd motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar (förslag 47)

  LS 2016-0674

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 23.

  Bordlagd motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn (förslag 48)

  LS 2016-0839

 • 24.

  Bordlagd motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik (förslag 49)

  LS 2016-1408

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 25.

  Motion 2016:38 av Marina A Davidsdotter (V) om att införa elbilspool i Stockholms läns landsting (förslag 65)

  LS 2016-1407

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons, Rotel III

 • 31.

  Motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik (förslag 71)

  LS 2016-0678

 • 32.

  Motion 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun (förslag 72)

  LS 2016-1576

 • 33.

  Motion 2017:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om fler allmänna anslagstavlor i och kring kollektivtrafiken (förslag 73)

  LS 2017-0341

 • 34.

  Motion 2017:6 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om insatser för en trygg kollektivtrafik (förslag 74)

  LS 2017-0343

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 35.

  Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja och orka jobba heltid (förslag 75)

  LS 2016-0676

 • 36.

  Motion 2017:3 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om att inrätta ett forskningsprogram med inriktning på ökad patientsäkerhet (förslag 76)

  LS 2017-0340

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 39.

  Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting (förslag 79)

  LS 2016-1572

 • 40.

  Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved (förslag 80)

  LS 2016-1569

 • 41.

  Motion 2017:7 av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor (förslag 81)

  LS 2017-0344

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 42.

  Motion 2016:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om klimatväxlingsfond för minskad klimatpåverkan (förslag 82)

  LS 2016-1574

Valärenden

Nya motioner

 • 44.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 45.

  Interpellation 2017:25 av Tara Twana (S) om att fler ska kunna arbeta efter sin förmåga

  LS 2017-1125

 • 46.

  Interpellation 2017:26 av Tomas Melin (MP) om endometrios

  LS 2017-1126

 • 47.

  Interpellation 2017:27 av Lisa Rasmussen (V) om kontroll av byggföretag Nya Karolinska Solna

  LS 2017-1127

 • 48.

  Interpellation 2017:28 av Per Carlberg (SD) om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser

  LS 2017-1128

 • 49.

  Interpellation 2017:29 av Petra Larsson (S) om en splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta

  LS 2017-1129

 • 50.

  Interpellation 2017:30 av Tomas Melin (MP) om bidragsöversyn

  LS 2017-1130

 • 51.

  Interpellation 2017:31 av Marit Normasdotter (V) om konsekvenserna av stängda avgiftningsplatser

  LS 2017-1131

 • 52.

  Interpellation 2017:32 av Robert Johansson (S) om specialkost på våra akutsjukhus

  LS 2017-1132

 • 53.

  Interpellation 2017:33 av Catarina Wahlgren (V) om barnkonventionen

  53 Interpellation 2017:33 av Catarina Wahlgren (V) om barnkonventionen

 • 54.

  Interpellation 2017:34 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning som del av lösning på krisen i förlossningsvården

  LS 2017-1134

 • 55.

  Interpellation 2017:35 av Catarina Wahlgren (V) om inställda operationer som drabbar barn

  LS 2017-1135