Landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 maj 2018

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 8 maj 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 14.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 15.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I och Kristoffer Tamsons (M), rotel III

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Motioner

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 25.

  Motion 2016:37 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ny upphandlings-organisation i Stockholms läns landsting (förslag 2018:43)

  LS 2016-1406

Valärenden m.m.

Nya motioner

 • 32.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting

  LS 2018-0605

 • 34.

  Interpellation 2018:15 av Karin Michal (MP) om bristen på information om sjukdomen lipödem

  LS 2018-0606

 • 35.

  Interpellation 2018:16 av Marit Normasdotter (V) om påbörjan av arbetet för att alla med hepatit C ska få adekvat vård

  LS 2018-0607

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2018:17 av Henrik Vinge (SD) om skyddsutrustning för ambulanspersonalen

  LS 2018-0608

 • 37.

  Interpellation 2018:18 av Jens Sjöström (S) om misstänkt systematiskt fusk inom biljettkontrollverksamheten

  LS 2018-0609

 • 38.

  Interpellation 2018:19 av Lotta Nordfeldt (SD) om adekvat vård och behandling i tid för diabetes inom Stockholms läns landsting

  LS 2018-0610