Landstingsfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2018

Dag:
Tisdag den 23 oktober 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Marie Ljungberg Schött

Interimsordförande

Dagordning

 • 1.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 2.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

 • 3.

  Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning för val till landstingsfullmäktige den 9 september 2018

  LS 2018-0673

 • 4.

  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande samt sekreterare och ersättare för denne i landstingsfullmäktige (förslag 66)

  LS 2018-0674

 • 5.

  Utseende av protokollsjusterare

 • 6.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i landstingsstyrelsen (förslag 67)

  LS 2018-0677

 • 7.

  Val av landstingsråd och fastställande av föredragningsområden samt val av minoritetsföreträdare, gruppledare samt eventuella arvoderade förtroendevalda (förslag 68)

  LS 2018-0675

 • 8.

  Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 69)

  LS 2018-0678

 • 9.

  Befrielse från uppdrag i landstingsfullmäktige (förslag 70)

Nya motioner

 • 10.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 11.

  Nya interpellationer

  Inga interpellationer inlämnde