Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 3.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 4.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 5.

  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 71)

  LS 2018-0680

 • 6.

  Partiöverenskommelse 2018-2022 (förslag 72)

  LS 2018-1103

 • 7.

  Fastställande av skattesats för år 2019 (förslag 73)

  LS 2018-0550

 • 8.

  Delårsrapport per augusti 2018 för Stockholms läns landsting samt befrielse från patientavgift för förbrukningshjälpmedel (förslag 74)

  LS 2017-1383, 2018-1037

 • 9.

  Kapitaltillskott till TioHundra AB - Extra medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (förslag 75)

  LS 2018-0902

 • 10.

  Överenskommelse omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län (förslag 76)

  LS 2017-0478

 • 11.

  Utökning av Samordningsförbundet Södra Roslagen och namnändring till Samordningsförbundet Roslagen (förslag 77)

  LS 2017-1511

Besvarande av frågor

Motioner

 • 13.

  Bordlagd motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. om punktrening för läkemedelsrester (förslag 2018:63)

  LS 2017-1165

 • 14.

  Motion 2017:42 av Elinor Odeberg m.fl. (S) om att stärka eftervården för födande (förslag 78)

  LS 2017-1155

 • 15.

  Motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler (förslag 79)

  LS 2017-1158

 • 16.

  Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting (förslag 80)

  LS 2017-1166

 • 17.

  Motion 2017:59 av Nina Portocarrero Flores m.fl. (S) om kvinnlig könsstympning (förslag 81)

  LS 2017-1298

 • 18.

  Motion 2017:69 av Per Carlberg (SD) om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting (förslag 82)

  LS 2017-1308

Valärenden m.m.

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 21.

  Interpellation 2018:20 av Jonas Lindberg (V) om ersättningsnivåer och fortbildning inom vårdvalen

  LS 2018-1170

  Interpellationen godkändes