Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 20 november 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

     

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 3.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 4.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M) och Ella Bohlin (KD), Rotel I och VI

 • 10.

  Överenskommelse omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län (förslag 76)

  LS 2017-0478

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel V

 • 11.

  Utökning av Samordningsförbundet Södra Roslagen och namnändring till Samordningsförbundet Roslagen (förslag 77)

  LS 2017-1511

Besvarande av frågor

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IV

 • 13.

  Bordlagd motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. om punktrening för läkemedelsrester (förslag 2018:63)

  LS 2017-1165

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel V

 • 14.

  Motion 2017:42 av Elinor Odeberg m.fl. (S) om att stärka eftervården för födande (förslag 78)

  LS 2017-1155

 • 15.

  Motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler (förslag 79)

  LS 2017-1158

 • 16.

  Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting (förslag 80)

  LS 2017-1166

 • 17.

  Motion 2017:59 av Nina Portocarrero Flores m.fl. (S) om kvinnlig könsstympning (förslag 81)

  LS 2017-1298

 • 18.

  Motion 2017:69 av Per Carlberg (SD) om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting (förslag 82)

  LS 2017-1308

Valärenden m.m.

Nya motioner

 • 20.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 21.

  Interpellation 2018:20 av Jonas Lindberg (V) om ersättningsnivåer och fortbildning inom vårdvalen

  LS 2018-1170