Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2017:47 av Lotta Nordfeldt (SD) om Läkemedelsförsäkringen

  LS 2017-1367

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2017:51 av Jonas Lindberg (V) om kulturen på Karolinska sjukhuset

  LS 2017-1371

  Interpellationen bordlades

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2017:52 av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda operationer under 2016

  LS 2017-1372

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2017:53 av Birgitta Sevefjord (V) om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp

  LS 2017-1373

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2017:54 av Susanne Lund (S) om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken

  LS 2017-1374

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2017:55 av Erika Ullberg (S) om skandaler och problem med Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 2017-1497

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2017:56 av Malin Fijen Pacsay (MP) om jämställdhetskonsekvensbedömningar av landstingets transportplanering

  LS 2017-1498

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2017:57 av Stellan Hamrin (V) om effekter av och åtgärder mot det stigande havet

  LS 2017-1499

 • 10.

  Bordlagd interpellation 2017:58 av Dag Larsson (S) om vården under jul- och nyårshelgerna

  LS 2017-1500

 • 11.

  Bordlagd interpellation 2017:59 av Jens Sjöström (S) om myten om bristen på utbildade sjuksköterskor

  LS 2017-1501

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Bordlagd interpellation 2017:60 av Erika Ullberg (S) om arbetet med Effektivare landsting

  LS 2017-1502

 • 13.

  Bordlagd interpellation 2017:61 av Jens Sjöström (S) om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

  LS 2017-1503

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2018:1 av Stefan Johansson (S) om personalbristen inom kollektivtrafiken

  LS 2018-0229

 • 15.

  Interpellation 2018:2 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om eventuella oegentligheter vid köp av konsulter vid Karolinska universitetssjukhuset

  LS 2018-0230

 • 16.

  Interpellation 2018:3 av Lotta Nordfeldt (SD) om patientsäkerhet i samband med så kallade reservnummer

  LS 2018-0231

 • 17.

  Interpellation 2018:4 av Viktor Ellström (S) om trafiknämndens ökande konsultkostnader

  LS 2018-0232

 • 18.

  Interpellation 2018:5 av Håkan Jörnehed (V) om behandlingen av visselblåsarna i Macchiariniaffären

  LS 2018-0233

  Interpellationen bordlades

 • 19.

  Interpellation 2018:6 av Mats Arkhem (SD) om tryggheten i kollektivtrafiken

  LS 2018-0234

 • 20.

  Interpellation 2018:7 av Jonas Lindberg (V) om vårdvalets effekter på ASIH

  LS 2018-0235

  Interpellationen bordlades

 • 21.

  Interpellation 2018:8 av Mohibul Ezdani Khan (V) om husläkarjourmottagningar

  LS 2018-0236

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 23.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 24.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 33.

  Bordlagd motion 2017:28 av Alfonso Morales Barrera m.fl. (S) om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:12)

  LS 2017-0912

 • 34.

  Bordlagd motion 2017:12 av Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvens-beskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar (förslag 2018:17)

  LS 2017-0726

 • 35.

  Motion 2017:37 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en regional klimat- och innovationsfond (förslag 2018:31)

  LS 2017-0921

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 39.

  Interpellation 2018:9 av Erika Ullberg (S) om Nya Karolinska Solna och belastningen på övriga sjukhus

  LS 2018-0393

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2018:10 av Malin Fijen Pacsay (MP) om SL kundtjänsts ärendehantering och kvaliteten på svar och uppföljning

  LS 2018-0394

  Interpellationen godkändes

 • 41.

  Interpellation 2018:11 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alliansen inte tar revisorernas rekommendationer på allvar

  LS 2018-0395

  Interpellationen godkändes

 • 42.

  Interpellation 2018:12 av Galina Monsalves Leal (S) om att vi behöver ett helhetsgrepp om Järvabornas hälsa

  LS 2018-0396

  Interpellationen godkändes

 • 43.

  Interpellation 2018:13 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om polisanmälningar inom vården

  LS 2018-0397

  Interpellationen godkändes