Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2018

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 13 mars 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 23.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 24.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) och Paul Lindquist (M), Rotel IV och VI

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M), Rotel VI

 • 31.

  Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus (förslag 2018:29)

  LS 2017-1137

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 33.

  Bordlagd motion 2017:28 av Alfonso Morales Barrera m.fl. (S) om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:12)

  LS 2017-0912

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 34.

  Bordlagd motion 2017:12 av Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvens-beskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar (förslag 2018:17)

  LS 2017-0726

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 35.

  Motion 2017:37 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en regional klimat- och innovationsfond (förslag 2018:31)

  LS 2017-0921

Valärenden

Nya motioner

 • 38.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 39.

  Interpellation 2018:9 av Erika Ullberg (S) om Nya Karolinska Solna och belastningen på övriga sjukhus

  LS 2018-0393

 • 40.

  Interpellation 2018:10 av Malin Fijen Pacsay (MP) om SL kundtjänsts ärendehantering och kvaliteten på svar och uppföljning

  LS 2018-0394

 • 41.

  Interpellation 2018:11 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alliansen inte tar revisorernas rekommendationer på allvar

  LS 2018-0395

 • 42.

  Interpellation 2018:12 av Galina Monsalves Leal (S) om att vi behöver ett helhetsgrepp om Järvabornas hälsa

  LS 2018-0396

 • 43.

  Interpellation 2018:13 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om polisanmälningar inom vården

  LS 2018-0397