Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2017:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de cancersjuka patienter som i somras drabbades av försenade operationer

  LS 2017-1366

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2017:47 av Lotta Nordfeldt (SD) om Läkemedelsförsäkringen

  LS 2017-1367

  Interpellationen bordlades

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2017:48 av Jens Sjöström (S) om införandet av nya arbetstidsmodeller inom dygnet-runt-verksamheter inom Stockholm läns landsting

  LS 2017-1368

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2017:49 av Thomas Magnusson (V) om försäljning av Jakobsbergs sjukhus

  LS 2017-1369

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2017:50 av Susanne Lund (S) om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i kollektivtrafiken

  LS 2017-1370

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2017:51 av Jonas Lindberg (V) om kulturen på Karolinska sjukhuset

  LS 2017-1371

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2017:52 av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda operationer under 2016

  LS 2017-1372

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2017:53 av Birgitta Sevefjord (V) om vård av vuxna och barn som utsatts för sexuella övergrepp

  LS 2017-1373

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Bordlagd interpellation 2017:54 av Susanne Lund (S) om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken

  LS 2017-1374

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2017:55 av Erika Ullberg (S) om skandaler och problem med Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 2017-1497

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2017:56 av Malin Fijen Pacsay (MP) om jämställdhetskonsekvensbedömningar av landstingets transportplanering

  LS 2017-1498

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2017:57 av Stellan Hamrin (V) om effekter av och åtgärder mot det stigande havet

  LS 2017-1499

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2017:58 av Dag Larsson (S) om vården under jul- och nyårshelgerna

  LS 2017-1500

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2017:59 av Jens Sjöström (S) om myten om bristen på utbildade sjuksköterskor

  LS 2017-1501

  Interpellationen bordlades

 • 16.

  Interpellation 2017:60 av Erika Ullberg (S) om arbetet med Effektivare landsting

  LS 2017-1502

  Interpellationen bordlades

 • 17.

  Interpellation 2017:61 av Jens Sjöström (S) om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

  LS 2017-1503

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 19.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 20.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 30.

  Bordlagd motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder (förslag 2017:106)

  LS 2017-0733

 • 31.

  Bordlagd motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker (förslag 2017:118)

  LS 2017-0730

 • 32.

  Bordlagd motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre (förslag 2017:119)

  LS 2017-0731

 • 33.

  Motion 2017:24 av Jonas Lindberg och Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om att införa en modern tillitsbaserad styrning (förslag 2018:10)

  LS 2017-0738

 • 34.

  Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket ”person med utländsk bakgrund” (förslag 2018:11)

  LS 2017-0486

 • 35.

  Motion 2017:28 av Alfonso Morales Barrera m.fl. (S) om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:12)

  LS 2017-0912

  Motionen bordlades

 • 36.

  Motion 2017:31 av Karin Michal m.fl. (MP) om utökade psykiatriska resurser inom primärvården (förslag 2018:13)

  LS 2017-0915

 • 37.

  Motion 2017:32 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om en mer tillgänglig primärvård (förslag 2018:14)

  LS 2017-0916

 • 38.

  Motion 2017:35 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att stärka primärvårdens ansvar (förslag 2018:15)

  LS 2017-0919

 • 39.

  Motion 2017:14 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om krav på riskanalyser inför större förändringar av vårdorganisationen (förslag 2018:16)

  LS 2017-0728

 • 40.

  Motion 2017:12 av Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvensbeskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar (förslag 2018:17)

  LS 2017-0726

  Motionen bordlades

 • 41.

  Motion 2017:2 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet – behov av anpassningar av biljetter från fysiskt kort till molnet, biljettpaketering och betalningsmöjligheter samt utvecklad öppen realtidsdata för att förbereda för framtidens resande (förslag 2018:18)

  LS 2017-0339

 • 42.

  Motion 2017:36 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om kontinuitet i kontakter mellan patienter och primärvården (förslag 2018:19)

  LS 2017-0920

 • 43.

  Motion 2017:29 av Robert Johansson m.fl. (S) om projekt för att se effekter av motion och träning för äldre (förslag 2018:20)

  LS 2017-0913

 • 44.

  Motion 2017:21 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om egen regi samt revision kring skärgårdsupphandlingarna (förslag 2018:21)

  LS 2017-0735

Valärenden

Nya motioner

 • 46.

  Nya motioner

  Inlämnde motioner

  Motion av Aviva Barczewska (MP) m.fl. om anhörigstöd till patienter med utmattningssyndrom

  Motion av Bengt Annebäck (MP) inrätta en specialiserad mottagning för traumatiserade personer som utsatts för sexualiserat våld

  Motion av Aviva Barczewska och Malin Fijen Pacsay (MP) om tydligare riktlinjer för könsdiskriminerande, schabloniserande och objektifierande reklam i kollektivtrafiken

  Motion av Malin Karlsson (MP) om pendelbåtlinje Hammarby Sjöstad - Stockholms innerstad

  Motion av Tomas Eriksson (MP) om rökförbudet i kollektivtrafiken

  Motion av Dag Larsson (S) varför kan inte vården av äldre arbeta mer i team?

  Motion av Dag Larsson m.fl. (S) om förenklad hjälpmedelsprocess och bättre rehabilitering för synskadade

  Motion av Erika Ullberg (S) om åtgärder för att minska trakasserier och övergrepp i vården

  Motion av Tara Twana (S) om att alla kvinnot har nytta av mammografi

  Motion av Dag Larsson m.fl. (S) om snabbspår för äldre på länets akutmottagningar

  Motion av Sven-Inge Nylund (S) om färdtjänst till Bålsta

  Motion av Susanne Lund (S) och Stefan Johansson (S) om enklare och bättre biljettregler för barn och unga

  Motion av Håkan Jörnehed och Catarina Wahlgren (V) om att inrätta ett centrum för vård av personer som utsatts för sexuella övergrepp

Nya interpellationer

 • 47.

  Interpellation 2018:1 av Stefan Johansson (S) om personalbristen inom kollektivtrafiken

  LS 2018-0229

  Interpellationen godkändes

 • 48.

  Interpellation 2018:2 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om eventuella oegentligheter vid köp av konsulter vid Karolinska universitetssjukhuset

  LS 2018-0230

  Interpellationen godkändes

 • 49.

  Interpellation 2018:3 av Lotta Nordfeldt (SD) om patientsäkerhet i samband med så kallade reservnummer

  LS 2018-0231

  Interpellationen godkändes

 • 50.

  Interpellation 2018:4 av Viktor Ellström (S) om trafiknämndens ökande konsultkostnader

  LS 2018-0232

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2018:5 av Håkan Jörnehed (V) om behandlingen av visselblåsarna i Macchiariniaffären

  LS 2018-0233

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2018:6 av Mats Arkhem (SD) om tryggheten i kollektivtrafiken

  LS 2018-0234

  Interpellationen godkändes

 • 53.

  Interpellation 2018:7 av Jonas Lindberg (V) om vårdvalets effekter på ASIH

  LS 2018-0235

  Interpelationen godkändes

 • 54.

  Interpellation 2018:8 av Mohibul Ezdani Khan (V) om husläkarjourmottagningar

  LS 2018-0236

  Interpellationen godkändes