Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2018

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 13 februari 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 19.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 20.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 26.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem (förslag 2018:6)

  LS 2017-1280

 • 27.

  Inrättande av samordningsförbund med Sundbybergs stad (förslag 2018:7)

  LS 2017-0879

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist, Rotel VI

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 30.

  Bordlagd motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder (förslag 2017:106)

  LS 2017-0733

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 31.

  Bordlagd motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker (förslag 2017:118)

  LS 2017-0730

 • 32.

  Bordlagd motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre (förslag 2017:119)

  LS 2017-0731

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 33.

  Motion 2017:24 av Jonas Lindberg och Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om att införa en modern tillitsbaserad styrning (förslag 2018:10)

  LS 2017-0738

 • 34.

  Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket ”person med utländsk bakgrund” (förslag 2018:11)

  LS 2017-0486

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 35.

  Motion 2017:28 av Alfonso Morales Barrera m.fl. (S) om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:12)

  LS 2017-0912

 • 36.

  Motion 2017:31 av Karin Michal m.fl. (MP) om utökade psykiatriska resurser inom primärvården (förslag 2018:13)

  LS 2017-0915

 • 37.

  Motion 2017:32 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om en mer tillgänglig primärvård (förslag 2018:14)

  LS 2017-0916

 • 38.

  Motion 2017:35 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att stärka primärvårdens ansvar (förslag 2018:15)

  LS 2017-0919

 • 39.

  Motion 2017:14 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om krav på riskanalyser inför större förändringar av vårdorganisationen (förslag 2018:16)

  LS 2017-0728

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 40.

  Motion 2017:12 av Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvensbeskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar (förslag 2018:17)

  LS 2017-0726

 • 41.

  Motion 2017:2 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet – behov av anpassningar av biljetter från fysiskt kort till molnet, biljettpaketering och betalningsmöjligheter samt utvecklad öppen realtidsdata för att förbereda för framtidens resande (förslag 2018:18)

  LS 2017-0339

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M), Rotel V

 • 42.

  Motion 2017:36 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om kontinuitet i kontakter mellan patienter och primärvården (förslag 2018:19)

  LS 2017-0920

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Valärenden

Nya motioner

 • 46.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 47.

  Interpellation 2018:1 av Stefan Johansson (S) om personalbristen inom kollektivtrafiken

  LS 2018-0229

 • 48.

  Interpellation 2018:2 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om eventuella oegentligheter vid köp av konsulter vid Karolinska universitetssjukhuset

  LS 2018-0230

 • 49.

  Interpellation 2018:3 av Lotta Nordfeldt (SD) om patientsäkerhet i samband med så kallade reservnummer

  LS 2018-0231

 • 50.

  Interpellation 2018:4 av Viktor Ellström (S) om trafiknämndens ökande konsultkostnader

  LS 2018-0232

 • 51.

  Interpellation 2018:5 av Håkan Jörnehed (V) om behandlingen av visselblåsarna i Macchiariniaffären

  LS 2018-0233

 • 52.

  Interpellation 2018:6 av Mats Arkhem (SD) om tryggheten i kollektivtrafiken

  LS 2018-0234

 • 53.

  Interpellation 2018:7 av Jonas Lindberg (V) om vårdvalets effekter på ASIH

  LS 2018-0235

 • 54.

  Interpellation 2018:8 av Mohibul Ezdani Khan (V) om husläkarjourmottagningar

  LS 2018-0236