Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2018

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 12 juni 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings Miljöpris 2018

Utdelning av Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2018

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 12.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2019 (förslag 2018:49)

  LS 2018-0615

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 14.

  Förnyat genomförandebeslut för Åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen (förslag 2018:51)

  LS 2017-1587

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD), Rotel VIII

 • 15.

  Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga handikappersättningen (förslag 2018:52)

  LS 2018-0241

 • 16.

  Patientnämndens årsrapport 2017 – patientnämnden summerar 2017 (förslag 2018:53)

  LS 2018-0331

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L) och Gustav Hemming (C), Rotel II och IX

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 23.

  Motion 2017:43 av Tara Twana (S) och Ann Bly Lässman (S) om att förebygga karies bland barn på förskolan (förslag 2018:60)

  LS 2017-1156

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 24.

  Motion 2017:46 av Dag Larsson (S) och Jens Sjöström (S) om att öka antalet allergologer inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:61)

  LS 2017-1159

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C), Rotel IX

 • 25.

  Motion 2017:47 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om fossilfria bränslen i sjötrafiken (förslag 2018:62)

  LS 2017-1160

 • 26.

  Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester (förslag 2018:63)

  LS 2017-1165

Valärenden

Nya motioner

 • 29.

  Nya motioner