Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 - 12 december 2018

Dag:
Tisdag den 11 december 2018
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 11 december och fortsätter den 12 december. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Prisutdelning

Stockholms läns landstings bemötandepris 2018

Cecilia Löfgreen

Ordförande

            

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 2.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 3.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Valärenden

Nya motioner

 • 12.

  Nya motioner

Tilläggsärenden

 • 13.

  Antagande av reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (förslag 92) LS 2018-1238

  Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M) Ärendet behandlas av landstingsstyrelsen den 11 december 2018

Nya interpellationer

 • 14.

  Interpellation 2018:21 av Talla Alkurdi (S) om åtgärder för att minska överbeläggningarna på akutsjukhusen LS 2018-1251

 • 15.

  Interpellation 2018:22 av Catarina Wahlgren (V) om terapikolonier

  LS 2018-1252

 • 16.

  Interpellation 2018:23 av Robert Johansson (S) om ökade kostnader för hyrpersonal

  LS 2018-1253