Kulturnämndens sammanträde onsdag den 26 maj 2021

Dag:
Onsdag den 26 maj 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Budgetunderlag inför budget 2022

 • 6.

  Tertialrapport kulturnämnden 2021

 • 7.

  Månadsrapport mars 2021

 • 8.

  Remissvar - Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU

 • 9.

  Remissvar - Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa för Region Stockholm

 • 10.

  Remissvar - Forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

 • 11.

  Remissvar - Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

 • 12.

  Remissvar - Riktlinjer för Region Stockholms varumärkesarbete

 • 13.

  Remissvar - Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet

 • 14.

  Regionrevisorernas årsrapport 2020