Kulturnämndens sammanträde onsdag den 17 februari 2021

Dag:
Onsdag den 17 februari 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2021

 • 5.

  Val av sekreterare 2021

 • 6.

  Firmatecknare för kulturnämnden 2021

 • 7.

  Verksamhetsberättelse 2020

 • 8.

  Projektstöd kultur och hälsa 2021

 • 9.

  Fördelning av Scenkonststöd för läsåret 2021/2022

 • 10.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer 2021

 • 11.

  Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2021

 • 12.

  Fortsatt beredning av förslag till remissversion Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

 • 13.

  Ändrad handläggning för stöd till rörelsedrivna folkhögskolor i Stockholms län

 • 14.

  Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

 • 15.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Karolinska universitetssjukhuset

 • 16.

  Övrigt

 • 17.

  Nästa sammanträde