Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 30 januari 2019

Dag:
Onsdag den 30 januari 2019
Tid:
15:00
Plats:
Landstingshuset skärgårdssalen

Dagordning och handlingar

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Val av sekreterare 2019

 • 6.

  Kulturnämndens delegationsordning 2019

 • 7.

  Verksamhetsplan 2019

 • 8.

  Verksamhetsstöd 2019

 • 9.

  Referensgrupp - Entledigande och tillsättning av ny medlem 2019

 • 10.

  Interimsavtal Stockholms läns landsting och Stockholm konserthusstiftelse

 • 11.

  Projektstöd kultur och hälsa 2019

 • 12.

  Förlängning av giltighetstid för Biblioteksplan för Regionbibliotek Stockholm

 • 13.

  Remiss - Logotyp för Region Stockholm

 • 14.

  Konstnärlig gestaltning, Södersjukhuset Neonatal

 • 15.

  Landstingsrevisorernas delrapport kulturnämnden 2018

 • 16.

  Övrigt

 • 17.

  Nästa sammanträde