Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 25 september 2019

Dag:
Onsdag den 25 september 2019
Tid:
15:00-16:30
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Månadsrapport juni juli

 • 6.

  Kulturnämndens delårsrapport 2019

 • 7.

  Förelägganden efter inspektion av Landstingshuset AB

 • 8.

  Prövning av ny regional ungdomsorganisation 2019

 • 9.

  Yttrande över motion av Ann Mari Engel (V) om att regionen bör söka medlemskap i organisationen ICORN

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde