Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 23 oktober 2019

Dag:
Onsdag den 23 oktober 2019
Tid:
14:00-15:30
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Kulturnämndens sammanträden 2020

 • 6.

  Konstnärlig gestaltning, Huddinge sjukhus, Om- och tillbyggnation akuten och akutröntgen

 • 7.

  Uppdrag att skriva avtal med Stockholms Läns Hembygdsförbund

 • 8.

  Anvisningar för bevarande och gallring av ekonomiinformation

 • 9.

  Regional biblioteksplan 2020-2023 ( Senare utskick )

 • 10.

  Remiss Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi

 • 11.

  Övrigt, skrivelse för anmälan, skrivelser mm

 • 12.

  Nästa sammanträde