Kulturnämndens sammanträde fredagen den 22 februari

Dag:
Fredag den 22 februari 2019
Tid:
14:30-16:15
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Kulturnämndens årsrapport 2018 och månadsrapport oktober 2018

 • 6.

  Fördelning av Scenkonststöd för läsåret 2019/2020

 • 7.

  Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2019

 • 8.

  Prövning av dispens för medlemsantal - Unga med Synnedsättning Stockholm

 • 9.

  Remiss - Motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet, LS 2018-00426

 • 10.

  Remiss - Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturell centrum

 • 11.

  Anstånd för införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning

 • 12.

  Ny rörelsefolkhögskola i Stockholms län, Föreningen Paideia Folkhögskola

 • 13.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2019 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

 • 14.

  Arkivering i Take Care

 • 15.

  Övrigt