Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 20 mars 2019

Dag:
Onsdag den 20 mars 2019
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2019

 • 5.

  Lokala miljömål för kulturförvaltningen 2019

 • 6.

  Månadsrapport februari 2019

 • 7.

  Rapport om och inriktning för Stockholms läns museum

 • 8.

  Rapport – Digitala möjligheter och kulturens potential

 • 9.

  Föreskrift för informationshantering och arkiv i Region Stockholm

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde