Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 19 juni 2019

Dag:
Onsdag den 19 juni 2019
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Avtal mellan Region Stockholm och Stockholm konserthusstiftelse 2019-2022

 • 6.

  Referensgrupp – förlängt uppdrag och tillsättning av nya medlemmar

 • 7.

  Budgetunderlag inför budget 2020

 • 8.

  Tertialrapport

 • 9.

  Landstingsrevisorernas årsrapport 2018

 • 10.

  Förelägganden efter inspektion av AISAB

 • 11.

  Förelägganden efter inspektion av Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

 • 12.

  Övrigt

 • 13.

  Nästa sammanträde