Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 17 april 2019

Dag:
Onsdag den 17 april 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Yttrande gällande ansökan om statsbidrag till Birkagården Tensta

 • 6.

  Yttrande gällande ansökan om statsbidrag till Kulturens folkhögskola

 • 7.

  Månadsrapport

 • 8.

  Lokala regler för intern kontroll

 • 9.

  Yttrande över remiss ärende Donation av bronsskulptur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska

 • 10.

  Övrigt