Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 15 maj 2019

Dag:
Onsdag den 15 maj 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) inom Region Stockholm -slutrapport

 • 6.

  Upphandling av ramavtal avseende reparation/konservering av konst

 • 7.

  Godkännande av utbetalning till Stockholms konserthusstiftelse

 • 8.

  Återremitterat ärende: Remiss av ärende Donation av bronsskulptur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska

 • 9.

  Övrigt

 • 10.

  Nästa sammanträde