Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 11 december 2019

Dag:
Onsdag den 11 december 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden och ärenden för kännedom

 • 5.

  Verksamhetsplan 2020

 • 6.

  Delegationsordning 2020

 • 7.

  Verksamhetsstöd 2020

 • 8.

  Förelägganden efter inspektion av Södertälje sjukhus AB

 • 9.

  Månadsrapport september oktober 2019

 • 10.

  Remisyttrande angående Strategi för Innovation

 • 11.

  Övrigt, skrivelse för anmälan, skrivelser mm

 • 12.

  Nästa sammanträde