Kulturnämndens sammanträde onsdag den 27 maj 2020

Dag:
Onsdag den 27 maj 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet.
Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.