Kulturnämndens sammanträde onsdag den 23 september 2020

Dag:
Onsdag den 23 september 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.