Kulturnämndens sammanträde onsdag den 21 oktober 2020

Dag:
Onsdag den 21 oktober 2020
Tid:
16:00
Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.