Kulturnämndens sammanträde onsdag den 19 februari 2020

Dag:
Onsdag den 19 februari 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2020

 • 5.

  Verksamhetsberättelse 2019

 • 6.

  Val av sekreterare 2020

 • 7.

  Dataskyddsombud för kulturnämnden

  Handlingar (Ärendet utgår)

 • 8.

  Konstväxlingar 2020-2021

 • 9.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Folktandvården i Stockholms län AB

 • 10.

  Lokala miljömål 2020

 • 11.

  Fördelning av Scenkonststöd för läsåret 2020/2021

 • 12.

  Projektstöd kultur och hälsa 2020

 • 13.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer 2020

 • 14.

  Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2020

 • 15.

  Prövning av dispens för medlemsantal 2020 - Unga med Synnedsättning Stockholm

 • 16.

  Prövning av dispens för medlemsantal 2020 - Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

 • 17.

  Länsmusik i Stockholmsregionen – ett utvecklings- och framtidsperspektiv

 • 18.

  Remiss av Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region

 • 19.

  Övrigt

 • 20.

  Nästa sammanträde