Kulturnämndens sammanträde onsdag den 19 februari 2020

Dag:
Onsdag den 19 februari 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.