Kulturnämndens sammanträde onsdag den 16 december 2020

Dag:
Onsdag den 16 december 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2020

 • 5.

  Verksamhetsplan 2021

 • 6.

  Verksamhetsstöd 2021

 • 7.

  Länsmusik i Stockholmsregionen – ett utvecklings- och framtidsperspektiv

 • 8.

  Konstnärlig gestaltning, Danderyds sjukhus By 61, ny vårdbyggnad

 • 9.

  Den kulturella hjärnan 2021

 • 10.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos tillväxt- och regionplanenämnden

 • 11.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Patientnämnden

 • 12.

  Månadsrapport september 2020

 • 13.

  Månadsrapport oktober 2020

 • 14.

  Yttrande Regionrevisorerna delårsrapport 2020

 • 15.

  Remissvar - Stockholmsregionens strategi för Life Science

 • 16.

  Remissvar - Forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

 • 17.

  Remissvar - Motion 2020:13 av Leonid Yurkovskiy (SD) om att dra in det ekonomiska bidragsstödet till Ibn Rushd

 • 18.

  Remissvar - Stärkt styrning av IT och digitalisering

 • 19.

  Remissvar - Riktlinjer för informationssäkerhet, RS 2020-0148

 • 20.

  Remissvar - Policy för verksamhetsskydd, RS 2020-0147

 • 21.

  Kulturnämndens delegationsordning 2021

 • 22.

  Övrigt

 • 23.

  Nästa sammanträde