Kulturnämndens sammanträde onsdag den 16 december 2020

Dag:
Onsdag den 16 december 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.