Kulturnämndens sammanträde onsdag den 15 april 2020

Dag:
Onsdag den 15 april 2020
Tid:
16:00
Publicering av handlingar

Dagordning och handlingar publiceras ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2020

 • 5.

  Dataskyddsombud för kulturnämnden

 • 6.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning kulturnämnden 2020

 • 7.

  Modell för samverkan mellan kulturnämnden och länets pensionärsorganisationer

 • 8.

  Regionövergripande anvisningar för utformning och drift av arkivlokaler samt framställning och hantering av analoga handlingar

 • 9.

  Beslut om upphandling av ramavtal avseende inramning av konst

 • 10.

  Fördjupat inriktningsbeslut gällande översyn av stöd till ungdomsorganisationer

 • 11.

  Fortsatt inriktning film (senare utskick)

 • 12.

  Övrigt

 • 13.

  Nästa sammanträde