Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 26 september 2018

Dag:
Onsdag den 26 september 2018
Tid:
17:00
Plats:
Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden 2018

 • 5.

  Prövning av ny regional ungdomsorganisation 2018

 • 6.

  Månadsrapport och delårsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden 2018

 • 7.

  Godkännande av medel för konstnärligt gestaltningsuppdrag

 • 8.

  Övrigt

 • 9.

  Nästa sammanträde