Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018

Dag:
Onsdag den 21 mars 2018
Tid:
17:00
Plats:
K. A. Almgren Sidenväveri

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Yttrande över motion 2017:51 Om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum

 • 6.

  Kulturförvaltningens delegationsordning 2018 -

 • 7.

  Kulturstrategi för Stockholmsregionen

 • 8.

  Yttrande över remiss - Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling LS 2017-1198

 • 9.

  Konstprogram för ett konstprojekt

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde