Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 21 februari 2018

Dag:
Onsdag den 21 februari 2018
Tid:
17:00
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Val av sekreterare 2018

 • 6.

  Uppdatering av villkor för kulturstöden

 • 7.

  Konstprogram för åtta konstprojekt

 • 8.

  Projektstöd Kultur och hälsa 2018 februari

 • 9.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distrikts-organisationers allmänna verksamhet 2018 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

 • 10.

  Prövning av dispens för medlemsantal till regionala distriktsorganisationer

 • 11.

  Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2018

 • 12.

  Fördelning av Scenkonststöd för läsåret 2018/2019

 • 13.

  Årsrapport 2017

 • 14.

  Yttrande över remiss - Policy för inköp för Stockholms läns landsting