Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 11 april 2018

Dag:
Onsdag den 11 april 2018
Tid:
17:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Dataskyddsombud för kulturnämnden

 • 6.

  Fördelning av medel till barn och unga i sjukvården

 • 7.

  Samarbete med Parkteatern 2018

 • 8.

  Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019

 • 9.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden 2018

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde