Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 25 oktober

Dag:
Onsdag den 25 oktober 2017
Tid:
17:00
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Inriktningsbeslut gällande översyn av stöd till föreningslivet

 • 6.

  Remiss Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, TRN 2017-0052 (Omedelbar justering)

 • 7.

  Fördelning av stöd till Den Kulturella hjärnan 2017

 • 8.

  Månadsbokslut september 2018 (andra publiceringen)

 • 9.

  Mål och budget 2018 och planår 2019-2021 (andra publiceringen)

 • 10.

  Kulturnämndens sammanträden 2018 (andra publiceringen)

 • 11.

  Remiss - Utökat ansvar för kulturnämnden, LS 2017-1140

 • 12.

  Nästa sammanträde