Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 22 februari

Dag:
Onsdag den 22 februari 2017
Tid:
17:00
Plats:
Konserthuset

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från Lotta Bjelkeborn, Konserthuset

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Remiss Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)(andra publiceringen)

 • 6.

  Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2017

 • 7.

  Kulturnämndens synpunkter på landstingsrevisorernas delårsrapport

 • 8.

  Remiss: Motion 2016:48

 • 9.

  Fördelning av Stöd till scenkonst för läsåret 2017/2018

 • 10.

  Projektstöd Kultur i Vården februari 2017

 • 11.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2017 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

 • 12.

  Remiss av Motion 2016:49 LS 2016-1578

 • 13.

  Regionalt biblioteksråd 2017

 • 14.

  Årsrapport 2016

 • 15.

  Nästa sammanträde