Kulturnämndens sammanträde tisdagen den 18 april

Dag:
Tisdag den 18 april 2017
Tid:
17:00
Plats:
Landstingshuset, Mälarsalen

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från förvaltningen/Leif Magnusson informerar om Mångkulturellt centrum

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018 (Andra publiceringen)

 • 6.

  Kulturnämndens delegationsordning

 • 7.

  Samarbete med Parkteatern 2017

 • 8.

  Beslut om utbetalning av medel för konstprojekt till ny utomhusgård, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • 9.

  Konstnärlig gestaltning på Nya Karolinska Solna, pedagogisk IT plattform

 • 10.

  Konstprogram Q- och N-kvarteret, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (Andra publiceringen)

 • 11.

  Nästa sammanträde