Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 13 december

Dag:
Onsdag den 13 december 2017
Tid:
17:00
Plats:
Landstingshuset, Märlarsalen

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Månadsrapport för kulturnämnden oktober 2017

 • 6.

  Yttrande över remiss - Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting, LS 2016-0567

 • 7.

  Yttrande över remiss - Finanspolicy för Stockholms läns landsting

 • 8.

  Verksamhetsstöd 2018

 • 9.

  Rapport gällande en gemensam biljettkassa för länets kulturaktörer

 • 10.

  Nästa sammanträde