Sammanträde i Valfrihets- och tillgänglighetsbredningen den 16 september 2020

Dag:
Onsdag den 16 september 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2020-05-19

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Uppdrag från regionfullmäktige om fortsatt utveckling av den akuta vårdstrukturen

  HSN 2020-1000

 • 5.

  Inriktningsbeslut om neddragning av husläkarjourerna

  HSN 2020-0793

 • 6.

  Inriktningsbeslut om förändringar i ersättningar för husläkarverksamheten 2021

  HSN 2020-0794

 • 7.

  Utredning hänvisningsstöd 1177 barn

  HSN 2020-1053

 • 8.

  Remiss - Motion 2019:64 av Tara Twana (S) om att motverka digitalt utanförskap i samband med sjukhusvistelse

  HSN 2020-0084

 • 9.

  Remiss av Motion 2019:69 av Catarina Wahlgren (V) och Thomas Magnusson (V) om att utöka Norrtälje sjukhusupptagningsområde

  HSN 2020-0077

Informationsärenden

 • 10.

  Arbete post-covid-19 och beställarplan

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor