Sammanträde i Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen den 19 augusti 2019

Dag:
Måndag den 19 augusti 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll 2019-06-10

Informationsärenden

 • 5.

  Tillgängligheten på akutmottagningar

 • 6.

  Tillgängligheten i ambulanssjukvården

 • 7.

  1177 - på telefon och webb (med fokus på tillgänglighet)

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 8.

  Vårduppdrag för att tillgodose behov av specialistläkare inom öron- näs-, och halssjukvård

  HSN 2018-1416

 • 9.

  Övriga frågor