Sammanträde i Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen den 18 november 2019

Dag:
Måndag den 18 november 2019
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll 2019-10-14

Beredning av ärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Uppdraget Digital vårdgaranti - en inriktningför digitalisering i hälso- och sjukvården

  HSN 2019-1752

Informationsärenden

 • 6.

  Information om uteblivna besök

 • 7.

  Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

 • 8.

  Övriga frågor