Sammanträde i Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen den 16 september 2019

Dag:
Måndag den 16 september 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll 2019-08-19

Beslutsärende

 • 5.

  Extra sammanträde

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Ny struktur för barnsjukvården inom Region Stockholm

  HSN 2019-1340

 • 7.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset

  HSN 1105-0483

 • 8.

  Förlängning av avtal med Södersjukhuset, Sachsska barn- och ungdomssjukhusets tre barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  HSN 1105-0485

 • 9.

  Yttrande över Motion 2019:34 av Gabriel Kroon, Helen Schoultz och Britt-mari Canhasi (alla SD) om nytag mot uteblivna patientbesök i sjukvården

  HSN 2019-1313

 • 10.

  Yttrande över motion 2019:26 av Jonas Lindberg (V) om att inte tillåta försäkringspatienter inom verksamheter med avtal enligt LOV och LOU

  HSN 2019-1317

 • 11.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande platsbrist på Danderyds sjukhus

  HSN 2019-1465

Informationsärenden

 • 12.

  Vårdgarantikansliet presenterar sig

 • 13.

  En uppdaterad kömiljard

 • 14.

  Övriga frågor